Kimono Silk 220 yds.

Sortieren nach:
Kimono Silk 301 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 301 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Nicht auf Lager
Kimono Silk 302 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 302 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 308 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 308 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 311 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 311 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 313 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 313 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 318 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 318 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 338 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 338 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 343 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 343 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Nicht auf Lager
Kimono Silk 345 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 345 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Nicht auf Lager
Kimono Silk 346 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 346 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 347 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 347 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager
Kimono Silk 350 Quilt- und Applikationsgarn

Kimono Silk 350 Quilt- und Applikationsgarn

(100 m = 3,43 €)

6,90 €

Auf Lager